Marketing                
              Kontakt
Početna
Odbori-Vijeća
ObrazovanjeExpand Obrazovanje
Državna službaExpand Državna služba
Zdravstvo
Sudstvo

Skip Navigation Links
Javna preduzeća
Bankarstvo
Firme
Ostalo
Inostranstvo
Partneri

 Državna služba u FBiH

Konkursi, Natječaji i Oglasi
TipVeličinaNaslovObjavljeno
32 KB Uprava civilne zaštite HBŽ-a 24.01.2015
604 KB Centar za djecu i odrasle s posebnim potrebama ZDK-a 24.01.2015
88 KB Agencija za nadzor osiguranja FBiH 24.01.2015
69 KB Federalno ministarstvo turizma i okoliša Sarajevo 24.01.2015
76 KB Kantonalni zavod za pružanje besplatne pravne pomoći HNK-a 24.01.2015
73 KB Služba Skupštine TK-a - poništenje 24.01.2015
230 KB Uprava za civilnu zaštitu i vatrogastvo HNŽ-a 24.01.2015
32 KB Zavod zdravstvenog osiguranja ŽP-a 24.01.2015
211 KB Općina Breza 22.01.2015
79 KB Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta Tuzlanskog kantona 22.01.2015
31 KB Služba za odnose s javnošću Vlade HNB-a 22.01.2015
231 KB Općina Fojnica 21.01.2015
128 KB Grad Mostar 21.01.2015
73 KB Federalno ministarstvo rada i socijalne politike Sarajevo 21.01.2015
71 KB Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivredei šumarstva Sarajevo 21.01.2015
400 KB MUP ZDK-a - 60 izvršilaca 19.01.2015
79 KB Općina Stolac 19.01.2015
249 KB Općina Stari Grad Sarajevo 17.01.2015
181 KB Općina Kalesija - stipendije 17.01.2015
84 KB Grad Zenica 17.01.2015
221 KB Federalna uprava za inspekcijske poslove Sarajevo 16.01.2015
24 KB Općina Ljubuški 15.01.2015
206 KB Ministarstvo saobraćaja KS-a - Ditekcija za puteve 15.01.2015
71 KB Općina Živinice - poništenje 14.01.2015
308 KB Ministarstvo za pravosuđe i upravu ZDK-a 14.01.2015
236 KB Agencija za državnu službu FBiH 14.01.2015
223 KB Općina Vitez - pripravnici i volonteri 13.01.2015
76 KB Općina Centar Sarajevo 13.01.2015
27 KB Ministarstvo rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih HBŽ-a 12.01.2015
32 KB MUP HBŽ-a 12.01.2015
356 KB Općina Vareš 12.01.2015
77 KB Služba Skupštine TK-a 12.01.2015
433 KB MUP ZDK-a 12.01.2015
214 KB Federalno ministarstvo finansija Sarajevo 12.01.2015
82 KB Zavod za školstvo Mostar - poništenje 10.01.2015
79 KB Općina Center Sarajevo 10.01.2015
156 KB Ministarstvo finansija HNK-a Mostar - 2 konkursa 10.01.2015
218 KB Ministarstvo finansija HNK-a Mostar - namještenici 10.01.2015
86 KB Ministarstvo građenja i prostornog uređenja HNK-a Mostar 10.01.2015
35 KB Biro za azpošljavanje Kladanj - poništenje 09.01.2015
32 KB Služba za azjedničke poslove organa i tijela FBiH 07.01.2015
33 KB MUP HNK/Ž-a Mostar 07.01.2015
33 KB Ministarstvo gospodarstva HBŽ-a Livno 07.01.2015
32 KB Kabinet Podpredsjednika FBiH Sarajevo 07.01.2015
33 KB Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove Sarajevo 07.01.2015
38 KB Federalna uprava za civilne poslove Sarajevo 07.01.2015
75 KB Zavod za medicinu rada i sportsku medicinu ZDK-a 07.01.2015
67 KB Služba civilne zaštite Tuzla 07.01.2015
223 KB Općina Srebrenik 07.01.2015
260 KB Federalni zavod za poljoprivredu Sarajevo 07.01.2015
71 KB Centar za socijalni rad Tuzla 03.01.2015
32 KB Stručna služba Vlade HBŽ-a 30.12.2014
48 KB Poljoprivredni zavod USK-a 31.12.2014
146 KB Grad Zenica 30.12.2014
112 KB KPZ Poluotvorenog tipa Sarajevo - poništenje 29.12.2014
45 KB Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica Sarajevo 28.12.2014
44 KB Služba za zajedničke poslove organa i tijela FBiH 27.12.2014
247 KB MUP USK-a 27.12.2014
48 KB MUP SBK-a 27.12.2014
50 KB Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i izbjeglice ZDK-a 27.12.2014
47 KB Kantonalni zavod za pravnu pomoć ZDK-a 27.12.2014
43 KB Kabinet potpredsjednika FBiH 27.12.2014
131 KB Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditeta Sarajevo 27.12.2014
82 KB Općina Sanski Most 26.12.2014
88 KB Općina Bužim 25.12.2014
33 KB Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva HNŽ/K Mostar 24.12.2014
89 KB MUP HNK-a 23.12.2014
136 KB Služba za zapošljavanje SBK-a 24.12.2014
41 KB Federalna uprava za inspekcijske poslove Sarajevo 23.12.2014
45 KB Zavod za školstvo Mostar 23.12.2014
46 KB Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Tuzla 23.12.2014
47 KB Kantonalni zavod za prostorno uređenje i planiranje USK-a 23.12.2014
242 KB Općina Olovo 22.12.2014
223 KB Općinsko pravobranilaštvo Zavidovići 20.12.2014
105 KB Zavod za hitnu medicinsku pomoć KS-a 20.12.2014
33 KB Zavod za školstvo Mostar 19.12.2014
36 KB Zavod za poljoprivredu ŽZH-a 19.12.2014
198 KB Općina Stari Grad Sarajevo 17.12.2014
178 KB Ministarstvo pravde i uprave KS-a 17.12.2014
130 KB Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju Sarajevo 16.12.2014
56 KB Služba za zapošljavanje TK-a 13.12.2014
25 KB Zavod za ispitivanje kvalitete Mostar 12.12.2014
86 KB Služba za zapošljavanje USK-a 12.12.2014
137 KB Općinsko pravobranilaštvo Visoko 12.12.2014
47 KB Općina Gradačac 11.12.2014
49 KB Općina Cazin 11.12.2014
124 KB Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i izbjeglice ZDK-a 11.12.2014
49 KB Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okoliša KS-a 11.12.2014
47 KB Kantonalna uprava civilne zaštite KS-a 11.12.2014
109 KB Zavod za specijalno obrazovanje i odgoj djece Mjedenice Sarajevo 10.12.2014
30 KB Federalno ministarstvo za pitanja boraca i invalida domovinskog rata Sarajeva 08.12.2014
26 KB Centar za socijalni rad Ljubuški 06.12.2014
137 KB Općina Kreševo 08.12.2014
117 KB Grad Zenica 08.12.2014
56 KB Zavod za školstvo Mostar 05.12.2014
58 KB Ministarstvo građenja i prostornog uređenja HNK-a 05.12.2014
59 KB Ministarstvo finansija KS-a 04.12.2014
159 KB Agencija za privatizaciju BPK-a Goražde 04.12.2014
242 KB Općina Fojnica 03.12.2014
92 KB Zavod za hitnu medicinsku pomoć KS-a 02.12.2014
126 KB Općina Vogošća 02.12.2014
67 KB Općina Bosanski Petrovac 02.12.2014
42 KB Ministarstvo saobraćaja KS-a 02.12.2014
45 KB Kantonalni zavod za pružanje besplatne pravne pomoći KS-a 02.12.2014
35 KB MUP HNK-a 02.12.2014
49 KB Centar za socijalni rad Konjic 01.12.2014
36 KB Centar za socijalni rad Vitez 01.12.2014
33 KB Finansijska policija FBiH 29.12.2014
32 KB Ministarstvo prosvjete, znanosti, kulture i sporta HBŽ Livno 29.12.2014
30 KB Ministarstvo financija ŽZH-a 29.12.2014
179 KB Federalno ministarstvo okoliša i turizma Sarajevo 29.11.2014
185 KB Federalni zavod za poljoprivredu Sarajevo 29.11.2014

Napomena: Konkursi, natječaji i oglasi objavljeni na ovom web portalu su dobiveni od strane posjetilaca, preuzeti iz sredstava javnog informisanja i sa drugih web portala sa jasno navedenim izvorom. Prenoseći informacije o konkursima, natječajima i oglasima ovaj web portal ni na koji način ne preuzima odgovornost za njihov sadrzaj ili realizaciju.

 
 
Mali oglasi za posao*
Ponuda za posao

ZA NJEMACKU 5 x..28.1.2015.

Plata 7000;Mara..28.1.2015.

zarada preko in..28.1.2015.

Gledajuci rekla..27.1.2015.

Potrebna ženska..27.1.2015.

trazim saradnik..26.1.2015.

Posao za tebe26.1.2015.

Posao masaze26.1.2015.

Devojke za masa..26.1.2015.

Potrerbno vise ..26.1.2015.

Vise...

Mali oglasi za posao*
Tražim posao

Tražim posao27.1.2015.

trazim posao27.1.2015.

CUVANJE DJECE27.1.2015.

Mlada obrazovan..27.1.2015.

Diplomirani ped..27.1.2015.

trazim poso cuv..27.1.2015.

CUVANJE DJECE26.1.2015.

Posao26.1.2015.

bracni par traz..26.1.2015.

trazim posao cu..26.1.2015.

Vise...
Email: konkursi@bih5.net
Telefon: +387(0)60 336 1644